Svantes

pedagogiska länkar F - 3

uppdaterad
senast :September 22, 2021

Ute-mavet (om undervisning utomhus
Lektionsbanken ( lärare skickar in idéer och material)
rkeologens dotter ( historiska museet och UR)film som bekanrgör begrepp inom arkeologi och vår förhistoria
Rim och ramsor på engelska(enskild samlare)
Om vikingatiden (historiska muséet)

 

Material och fortbildning om matematiksvårigheter samt läs- och

skrivsvårighete
r ( specialpedagogiska skolmyndigheten)

Pick a colour- engelska för åk 2-3 (UR)

Om barns rättigheter (ur.se)

 

 

Metodbanken för sexualutbildning"(RFSU. finns för olika stadier. Klicka på "undervisning")

 

Väsen i folktron (Institutet för språk och folkminnen)

Teskedsorden (om allas lika värde, Material för alla stadier)
Trafiken i skolan (NTF)
Om digitalisering i förskola och skola (Skolverket)
rlängd ansökningstid: Utbildningarna för språk-, läs- och skrivutvecklare
Hjälp forskare att räkna stjärnor (Minibladet)
Viktig info om ny bestämmelse om tidigt stöd i skolan, gäller från 1:a juli 2019
Jämföra texter - reflektera över lärande (lärares blogg)
Minibladets julkalender om barns rättigheter
Trafiken i skolan (NTF)
Multiplikationsövningar
Kurser om Läsuppföljning(- riktas till skolledning, Skolverket)
Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå (Skolverket)
Nämnaren på Facebook (Nationellt centrum för matematikutbildning)
Bonden i skolan (LRF)
Skolforum i Stockholm 29-30 oktober
Naturens kalender(om arter och årstidsväxlingar)
Ladda ner kommentarmaterial om digital kompetens(Skolverket)

Matglad, steg-för-steg-recept i gratisapp(hushållningssällskapet)

 

Berättarministeriet
tre ordböcker( svenska akademien)
Trafiken i skolan lektionsförslag
Nobel lärar-resurser
Mattestjärnan(bl. a. multiplikationsträning och analog klocka)
Printable papers Skriv ut för att t. ex rita serier
Stöttande skrivpedagogik med IKT-stöd ger bättre prestationer
(Skolverket
Källkritik för yngre elever(fortbildn. Skolverket)
Läromedel för specialundervisning
(specialpedagogiska skolmyndigheten)
It-användning och it-kompetens i skolan(Skolverket)
Minibladet Nyheter på lätt svenska(olika svenska dagstidningar medverkar) sidor kan också läsas upp i olika tempo.
Lektionsbanken (Tips och material från förskola t.o.m. åk9)

Så arbetar lärare med källkritik, hela förskolan, grundskolan och gymnasiet
(artiklar, Skolverket)
Kalvins hälsocirkel( Skåne mejerier)

yngre barns it-användning( undersökning, Skolverket)

Hur lär man barn att läsa?(artikel, Skolverket)
Digitala medier och kritiskt tänkande i förskolan

Blogg där en åk 1 sparar sina arbeten
Så arbetar lärare med källkritik(artiklar, Skolverket)
SETT(scaninavian educational technology transfomation
Konferens och utställning om digital utveckling av skolan

Värdera digitala lärresurser(artikel, Skolverket)
Läs-&skrivportalen(fortbildning om läsning och skrivning i alla ämnen, )Skolverket, Läslyftet)
Sagomaskinen Barnens bibliotek) Att leka lite med text. Instruktioner text. Läskunnig behövs bredvid
Låt barnen samarbeta vid en skärm(artikel, Skolverket
Livet i Bokstavslandet(UR, kan vara lite roligt som en avkoppling.
Statsbidrag för läslyftet(nästa ansökning januari 2016)

Webbstjärnan - Ger lärare och elever ett enkelt sätt att publicera skolarbete(.se)

en dag då klass 3 skrev en bok tillsammans

Bonden i skolan, om matproduktion
(LRF)

Matematik: månadens problem, finns i olika svårighetsgrader
(Nationellt centrum för matematikundervisning)
Här kan du hitta "Veckans kluring"
Böcker om matematik i förskola och första åren (Nationellt centrum för matematikundervisning)

"Snappa handduk
(liten utomhuslek - egen produktion


Hur kan man förändra pedagogiken med Interaktiva skrivtavlor
?

Smart exchange (tips och material för Smartboard


Länkar om dyslexi

Specialpedagogiska skolmyndigheten
(mycket hjälp för skolan)

Barnens bibliotek
(Boktips och lek med språk)

Information om adhd
(Stockholms läns landsting)
rescensioner av skol-appar
Visa film om förr - Filmarkivet
Wordle. Skapa bilder av text och ordens storlek beror på antalet

förekomster av ordet.

guider om upphovsrätt i skolan
(Skolverket)

Länkskafferiet
- kollade lärresurser
Månadens matte-problen(Nationellt centrum för matematik-undervisning)
Finns det gratisbilder för undervisning och var kan man hitta dem?


Ett exempel på att, som lärare, använda en blogg som informations-spridare och/eller informations-behållare.

 

Förskolläraren är en blogg med tips och material av olika slag.

Mitt förslag till ett arbetsmoment i förskolan där man vill försöka att

hjälpa barnen till språklig medvetenhet och på det sättet

motverka läs- och skriv-svårigheter. (Min egen produktion) Ladda ner (högerklicka och "spara länk som..".)

Köpa material med språklekar till förberedande läs- och skriv-träning

www.bornholmsmodellen.se


Det finns också appar som tränar fonologisk medvetenhet
Här finns en recension(skolappar.nu)

ed programmet Kali från Jeff Weeks’ Topology and Geometry Software är det enkelt och roligt att rita symmetriska mönster. Kali är så lätt att rita i att det kan användas av också av ovana datoranvändare.

Interaktivt i förskolan(Skolverket)

http://www.skolverket.se/2.308/2.574/2.1028/skrivtavlor-1.137884

Aktivitetsbanken Hitta lämpliga lekar för rute- eller inne-bruk http://www.aktivitetsbanken.se/wiki/Aktivitetsbanken:Alla_aktiviteter

 

 

Gratis övnings- och spel-program

 

http://www.wartoft.nu/program

ätverk om datorstöd för läs- och skriv-undervisning:

http://www.diu.se/diu.asp?val=skruv

 

 

 

Göteborgspostens skrivarskola för att skriva som journalist - för lärare att hitta tips mer än för elever att läsa

http://www.pluggad.net/skrivarskolan/index.asp

Eleven som journalist

http://multimedia.skolverket.se/Tema/Eleven-som-journalist/

Annas länkburkar. varje burk har ett ämnesområde

 

Nationellt centrum för fysik. Vänder sig till hela skolan från F-klass och uppåt. Många roliga tips.

http://www2.fysik.org

gratis korsords-program

Skapa egna korsord om det ni studerar

http://www.eclipsecrossword.com/download.html

Tabellövningar av "fylleri-typ"

www.maspa.se