Jag hoppas att besökare hittar något användbart.Om Du saknar någon typ av länkar är jag tacksam om du meddelar mig på: svanteh15@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Länk-meny
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du kan se den här samlingen länkar som en samling arbetssätt för att låta datorer ge något ytterligare till undervisningen.

Jag ser hur räknaren tickar fram och jag är väldigt nyfiken på vilka som använder sidorna.
Skulle Du kunna skicka mig ett mail så att jag får veta? ssvanteh15@gmail.com

Du kan ju också söka själv med hjälp av Spindeln (Skolverket)

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Struktur

Jag sorterar länkarna mycket grovt i enbart tre kategorier:

________________________________________________________

. Jag hoppas att Du hittar något som kan vara användbart.
Skicka gärna tankar och synpunkter till mig

svanteh15@gmail.com

 

Vissa länkar kan finnas i flera kategorier. Materialet är av mycket skiftande slag.

  • En del är sidor med instruktioner om hur man praktiskt genomför något i klassrummet och är avsedda enbart för lärare.
  • Andra kan vara material, som kan användas direkt av elever.

 

 

 

Mina grundtankar om lärande

Eftersom vi mer och mer går över från att producera ting till att skapa idéer och tankar innebär det att man i framtiden, ännu mer än idag, behöver vara bra på att förstå andras tankar som berättas (på olika sätt) och formulera sig för att vidarebefordra sina egna tankar och idéer.
_________________________________

Angående inlärning (= memorering )
Det bästa sättet att lära sig något (=att memorera det) är att "berätta det för någon annan". Då tvingas man att förstå och ta till sig ämnet.
Därför är det en bra pedagogisk situation om elever har i uppgift att ta reda på saker åt någon och prestera ett svar i någon form. Med hjälp av Internet kan sådana situationer lätt skapas genom att man har kontakt med t. ex.andra skolor eller klasser. Då blir uppgiften "på riktigt" och inte bara något som ska göras för att lämnas in till läraren för bedömning.

 

Vem är jag?

efter drygt 20 år som mellanstadie-lärare, extra-arbete med fortbildning om datorer i undervisningen och studier i informatik blev jag 1996 erbjuden arbete vid lärarutbildningen i Umeå som adjunkt vid Lärarutbildningens Informationstekniska Utvecklingsenhet, LITU, som bytte namn till IML(institutionen för Interaktiva Medier och Lärande)(och idag har har uppgått i"Tillämpad utbildningsvetenskap)

 

Där arbetade jag fram till min stroke 2002.
Idag är jag sjukpensionär men mitt intresse för datoranvändning i undervisningen finns dock kvar.
Därför använder jag en del av min tid till att söka lärresurser på nätet och sammanställa det jag tycker kan vara värdefullt för lärare och/eller elever.

 

 

.

img src=http://www.easycounter.com/counter.php?svahag