Svantes pedagogiska länkar 7-

uppdaterad senast: 2020-04-28

Vederhäftig information på olika språk
fortbildning för SO-lärare(forum för levande historia)
applikation om vattenskyddsområden (Lantmäteriet)
Artdatabanken (mycket info om arter och rödlitade och invasiva)
Material för demokratiska samtal (Forum för levande historia)
Zikaron ( förening som ger föreläsningar om förintelsen)
Filmrummet (Centrum för levande historia. Kan fungera som utgångspunkt för en diskussion)
En överlevar-historia (Svtplay.kan ses till 8 mars)
Ny samhälls-ordlista för teckenspråk (Institutet för språk och folkminnen)
Nyordsquiz ( Institutet för språk och folkminnen)
Föredrag om Iran från 1979(26 minuter, Utrikespolitiska institutet)
Myndigheten för tillgängliga medier
Faktablad om klimatet (Naturskyddsföreningen)
Gratis: Noveller om Förintelsen (Myndigheten för levande historia)
Om privatekonomi (kronofogden)
Lärarfortbildningar (Nobel prize museum)
Metodbanken för sexualundervisning v(RFSU. finns för olika stadier. Klicka på "undervisning")
Statistik om bilinnehav ( Kalkylblad, länsstyrelsen)
OM språk och IT (institutet för språk och folkminnen)
Hur fungerar Akassan? (Fackförbunden)
Hur fungerar en tonårshjärna(Astra zeneca)
Material för undervisning om sex och samlevnad (RFSU, klicka på "undervisning.)
Babels bibliotek (SVT, intervjuer med författare
Teskedsorden (om allas lika värde, Material för alla stadier)
Databaser om skolforskning (Skolforskningsinstitutet

Konsumentverkets skolmaterial
Trafiken i skolan (NTF)
Näthatshjälpen (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

 

Privatekonomi i skolan (Swedbank)

aterial för undervisning om brandrisker(MSB)
för olika åldersgrupper
artiklar om skolan(DN) att använda som utgångspunkt för diskussion
Om digitalisering i förskola och skola (Skolverket)
Tre filmer som samtalsstartare om demokrati ((Forum för levande historia)
Material om privat-ekonomi(kronofogdemyndigheten)
Fakta och fördjupning om brott mot mänskligheten(Forum för levande historia)
8 myter om cannabis- nedladdningsbar gratis (Pelle Olsson, sjuksköterska)
123 frågor om kriminalvård (Kriminalvården)
Nyheter på Levande historia
Svenska skolans utveckling(Lärarförbundet m.fl.)
SKMA svenska kommittén mot antisemitism
Fiber- och polymerteknologi (KTH)

Upphovsrättlagen (justitiedrpartementet

Open secrets (databas om pengar i amerikanska val)

red list data base (om rödlistade arter)
global terrorism database
Persus digital library (antika texter på engelska
Resurser för arbete med källkritik(Skolverket)
Elearninginside
Frågesport om aktuella saker( DN)
satatistik från valmyndigheten (digitalt material att arbeta med)
Skaffa nyhets brev från Levande historia
Kartor av alla de slag (Texas university
Quiz i historia (DN)
Källkritik, historiebruk & rasism(Levande historia) det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk
segerstedtstiftelsen(bl. a. boktips)
Yad yashem- förintelsemuseum i Jerusalem - intervjuer med överlevande och annan fakta
demokrati100.se ( kommande webb-plats om den svenska demokratin
Formelsamlingen (Mattecentrum, även fysikaliska formler)
Matematikklektion.se (Material för 9:an och uppåt, tror jag)
Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå (Skolverket)
Nämnaren på Facebook (Nationellt centrum för matematikutbildning)
webbkurs om programmering (Skolverket)
Framtidens lärande(Datorn i utbildningen, konferens Stockholm oktober 2018)
Testa vad du vet om ormar- Frågesport(illustrerad vetenskap)
Skolforum i Stockholm 29-30 oktober
snabb-kurs om programmering(Skolverket)
venska koderFörsta hjälpen att lära sig programmera
Scribus(opensource desktop publishing-program(open source)
Naturens kalender(om arter och årstidsväxlingar)
All you need is code (EU-projekt om programmering
Riksarkivet- öppna arkiv
Ladda ner kommentarmaterial om digital kompetens(Skolverket)
Matglad, steg-för-steg-recept i gratisapp(hushållningssällskapet)
art- och miljödata (artdatabanken)
tre ordböcker( svenska akademien)
Trafiken i skolan lektionsförslag(NTF)
Näthatsgranskaren - Vad är hatbrott på nätet?
Nobel lärar-resurser
om antisemitism (holocaust memorial museum, Washington)
material om Förintelsen (Yad Vashem-museet i Jerusalem)
Digitala veckan, material(Skolverket)
Arbetsmaterial om energi (Energiföretagen)
Adobes program. testversioner finns
Ravensbruck-dokumenten (intervjuer med koncentrationägerfångar 1945-46) (Lunds universitet)
Sveriges radios öppna arkiv(SR) bl. a Herman lindkvist om historia
Printable papers Skriv ut för att t. ex. rita serier
Förklaringar av begrepp kring lag och rätt (MSB)
Nästan allt om sex(Västerbottens läns landstinng
artdatabanken (SLU)
Bilder, fria att använda(Wikimedia images)
Information om svenska fjällen( fjällsäkerhetsrådet)
Historie-podden (Sveriges radio)
Matte-filmer för gymnasiet(Youtube, Mikael Bondestam)
<swepub - texter om didaktisk forskning(Libris nationella boksystem)
Källkritik viktigare än någonsin (Skolverket)
Nya lättlästa böcker (myndigheten för tillgängliga medier)
Säker användning av nätet ( skolverket)
Gratis video-editerings-program, Final cut

Program om fysik
, applets och java-program (privatperson: Walter fendt)
Makerskola - om programmering med micro:bit)
112, träna att ringa 112 för grundskolan och SFI (SOS alarm)
Källkritik för åk 7-9 (utvecklingspaket, Skolverket)
Så kan ni ordna fjärr-indervisning (Skolverket)
Gapminder (Hans Roslings stiftelse) Ladda ner program för att visa utveckling
Programmeringshjälp (w3shools.com
Pluggakuten(Mattecentrum) - gratis hjälp i många ämnen
De överlevandes berättelser(kommittén mot antisemitism)
Sopskolan (Avfall Sverige

Digitala forskarsalen, kyrkböcker och andra arkiv, abonnemang krävs( Riksarkivet)

Läs här om abonnemang

Landguiden( utrikespolitiska institutet)
It-användning och it-kompetens i skolan(Skolverket)
Integritet och säkerhet på nätet (Material av Skolverket)
Minibladet Nyheter på lätt svenska(olika svenska dagstidningar medverkar) sidor kan också läsas upp i olika tempo.
Lektionsbanken (Tips och material från förskola t.o.m. åk9)
Mediekompassen (om tryckfriheten 250 år)
Upphovsrättsguider (Skolverket)
don´t drink and drive, material för högstadiet och för gymnasiet (Trafikverket)
Så arbetar lärare med källkritik, förskolan,hela grundskolan och gymnasiet(artiklar, Skolverket)
Internationells resurser(EU school net)
Ett kritiskt perspektiv på skolans digitalisering(Skolverket)

Hat på nätet
– hur tar vi upp det i skolan?(Skolverket
Så arbetar lärare med källkritik(artiklar, Skolverket)
the European Schoolnet Academy( gratis fortbildning,. eu schoolnet)
Elever från Norden visar hur de använder it i skolan
Prenumerera på FN-dokument( FN)
internetstatistik.se(texter om internetanvändning i Sverige
Tänk på vad du lägger ut på nätet (PDF, Statens medieråd
Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor( artikel, Skolverket)
Kompetensutveckling i matematik( användning av digitala hjälpmedel, Skolverket)
Mattecentrum(gratis mattehjälp för alla åldrar. Finns i många städer i Sverige
LRE(learning resource exchange- utbyte under europeiska skolnätet)
SO-rummet(Material och länkar, drivs av so-lärare Robert de Vries)
En bra berättelse om Förintelsen(Hedi Frieds sommar-program. HON VAR DÄR! (passa på att ladda ner medan det ligger ute)
Så arbetar lärare med källkritik(artiklar, Skolverket)
SETT(scaninavian educational technology transfomation
Konferens och utställning om digital utveckling av skolan(2015 års konferens är avslutad men kommer nog igen 2016,)
Värdera digitala lärresurser(Skolverket)
Lektioner om källkritik (webstjärnan)
Hjälp att plugga, hur gör man när man pluggar. Info via filmer(UR)

Konvertering mellan Fahrenheit och Celsius


Lär dig räkna om celsius- Fahrenheit och tvärtom

Artikel om samarbetet mellan skola och IT-avdelning

Hitta läromedel - som passar i specialpedagogiska sammanhang
(specialpedagogiska skolmyndigheten)
Att värdera digitala lärresurser (Skolverket)
Historisk statistik och penningvärde genom historien
förberedandesommarkurs i matte (KTH)
Programmeringsundervisning behöver didaktisk diskussion
(artikel, Skolverket)
Tankar om energi , material att använda i undervisningen (Naturskyddsföreningen)
Läs-&skrivportalen(om läsning och skrivning i alla ämnen, fortbildning)Skolverket
Svenska världsminnen
Statens medieråd( om källktitik, ungas digitala liv m. m.)
Läsa på internet kräver speciella förmågor(artikel - Skolverket)
Tips om lättläst( lektion.se)
Språkundervisning i en digital tid (bra artikel - Skolverket
Foto-finnaren - fria bilder för undervisning
Fritt musik- och ljud-arkiv
Netnanny -- fråga och diskutera med forskare angående unga och nätet (ett antal forskare under namnet "unga online)
Bilder på svenska fåglar
Bweättarakademien( om muntligt berättande)
För att ha kontroll över sina data ska arbetsgivaren tillhandahålla sådana tjänster ( min åsikt)
Sopskolan -- om återvinning(Avfall Sverige )
Future Classroom Lab training courses( EU school net)
Att Läsa på Internet kräver speciella förmågor( Avhandling som konstaterar intressanta fakta)
Fortbildning, bland annat om uppförande på nätet (Skolverket)
Uppslagsverk om bild-konst (på engelska)
Bra fakta om Meteorologi(SMHI)

ebbmatte.se( framtagen av Stockholms stad)
Förklaringar av matematiska moment
finns på :

  • åtta olika språk för årskurs 6–9 och på
  • tre språk för gymnasieskolan
Filmen Planet ocean av Yann Arthus-Bertrand Om miljö( på engelska)
Siris- statistik om svenska skolor(Skolverket)
Developing Online Teaching Skills - om att använda ny teknik i undervisningen
Glosboken.se(49 kr/månad, offert för skollicens) Gör gloslistor åt dig själv eller åt dina elever för att träna
Material för undervisning om SOS-alarm - Anpassat till lätt svenska Passar SFI
Inför internet-veckan - lektion om vår medievardag(statens medieråd)
Svensk filmdatabas(svensk filmindustri)
EU-stödd fortbildning om IKT i språkundervisning
El-branschens webb-plats
global terrorism database(univ. of Maryland) (1970-2012)
Internetmuseet (punkt SE)
Om hur Internet fungerar, skrivet för ungdomar (punkt se)
ebbstjärnan - Ger lärare och elever ett enkelt sätt att publicera skolarbete(.se)
Klartext( Lyssna på eller läs nyheter på enkel svenska (SR)
Mentimeter(tjänst, gratis, i grundutförande, Ger möjlighet för grupp med telefoner och Internetanslutning att svara på frågor( man kan visa resultat i realtid med en projektor
Smart exchange (tips och material för Smartboard
Ett exempel på att, som lärare, använda en blogg som informations-spridare och/eller informations-behållare.

Ett text-producerande arbets-sätt

Artikel

Webb-plats

Fåga nätforskare och sexolog anonymt.

Kurs i likabehandling Likabehandling - arbete mot diskriminering och kränkande behandling på

nätet!

Digitala muséer
Hälso-projekt med IKT
Kolla källans idé-låda(aktuella exempel för källkritisk diskussion)
matteproblem, finns i olika svårighetsgrader(Nationellt centrum för matematikundervisning)
en kort artikel om att få fler mottagare än bara läraren för det som elever skriver
"Snappa handduk (liten utomhuslek - egen produktion
En liten rebus om sommarsånger(att fördriva en liten stund med) - egen produktion
Lathund i källkritik på internet (Kolla källan)
Matteboken(drivs av Mattecentrum, en ideell organisation). Olika typer av material, bland annat video-lektioner.
Lös andragradsekvationer på skärmen
Bibblan svarar(ställ frågor till bibliotekarie
Så styrs Sverige(regeringen)
Om vattnets kretslopp Mittvatten.se (Svenskt Vatten är en branschorganisation som företräder vattentjänstföretagen i Sverige)
Medie-kompassen (elevmaterial för arbete med medier,(Tidningsutgivarna) år 7-
Bilder släppta för att länka till(=du kan använda dem fritt på en webb-sida
Hur kan man förändra pedagogiken med Interaktiva skrivtavlor
Digitalt museum(På DigitaltMuseum kan du utforska 1 090 937 objekt och 23 utställningar från 24 olika museer och samlingar.)
Länkar om dyslexi
Specialpedagogiska skolmyndigheten (mycket hjälp för skolan)
SVENSKA AKADEMIENS ORDBOK

Information om adhd
(Stockholms läns landsting)

gratismaterial för skolan
(mest från myndigheter)
rescensioner av skol-appar
Statistik för Umeå. Kan analyseras och diskuteras.
Visa film om förr - Filmarkivet
kapa bilder av text och ordens storlek beror på antalet förekomster av ordet. Wordle
guider om upphovsrätt i skolan (Skolverket)
Länkskafferiet - kollade lärresurser
Månadens matte-problen(Nationellt centrum för matematik-undervisning)
Video-genomgångar av gymnasie-matte
Artikel om att visualisera matematiska begrepp(Skolverket
Ungdomsstyrelsen om unga, sex och internet
Vilket teknikstöd finns det för elever med kognitiva svårigheter?
 
Finns det gratisbilder för undervisning och var kan man hitta dem?
Skrivarskola(Göteborgsposten)
Filmer om livet på ISS (den internationella rymdstationen alltså om livet i tyngdlöshet.(NASA). på engelska
Matte-problem av olika svårighetsgrad (Nationellt centrum för matematikundervisning)
Många bra video-filmer att använda i umdervisningen
Tips och material för att använda film i undervisningen - media och film i Västerbotten
Land-guiden - Upppdaterade fakta om länder.(Utrikespolitiska institutet)OBS! Landguiden är en betaltjänst, men billig för skolor.
ofinnaren - bildbank för undervisning
Fakta och diskussionsunderlag om brott och straff Brå står bakom web-platsen
En artikel om hur digitala verktyg främjar undervisningen i engelska,
Ett exempel på att, som lärare, använda en blogg som informations-spridare och/eller informations-behållare
Förslag på fria bilder, som du kan använda, till exempel i undervisningsmaterial som du gör för att använda på smartboard
Matteboken erbjuder mycket hjälp i form av texter, bilder och filmer
riksdagen erbjuder mycket information om sitt arbete
Skrivboken.nu är en samlingsplats med inriktning på berättande i olika former.
Jag försökte förgäves få förståelse för min tanke om ett utarbetat samarbete via nätet mellan lärarstuderande och elever i VFU-klasser. ppt om den tanken. Fler har samma tanke (se vidare Mattecoachen.se nedan)

Hans Roslings applikation för att studera utveckling i form av animerad statistik. Här finns också en avdelning för lärare..

Hans Roslings föreläsning, som förändrar vår uppfattning om världen (på lätt engelska)

Makete - om dramaturgi i berättande
tidningar roch tidskrifter på Internet
Google art project ger möjlighet att se konst från de mest betydelsefulla muséerna i världen
älkommen att chatta matte med oss! Mattecoachen.- Ett projekt där lärarstuderande till mattelärare svarar på wlevers frågor om matte. Drivs av KTH och kommunen kan anmäla sig och ge sina elever möjlighet att utnyttja tjänsten.

 

 

Göteborgspostens skivarskola - att skriva som en journalist, lite mycket text för elever. inspiration för lärare

SMHI:s kunskapsbank: kunskapsresurser inom de områden vi arbetar med - meteorologi, hydrologi och oceanografi. Mycket text - kanske mest för lärare.
Matematiklänkar av Bruno Kevius
"Klassrummet på Statistiska centralbyråns webb innehåller tips och material för att undervisa om statistik.
Nationellt resurs-centrum för fysik(Lunds universitet - passar alla stadier
Lättlästa texter och lektionsförslag
På webbplatsen openaid.se hittar du svar på frågor om när, hur, till vem och för vilket ändamål som svenskt bistånd har betalats ut : www.openaid.se

Tabellverket på nätet"

Här kan du söka i gamla kyrkböcker.

Demografiska databasen

Kronofogdens lärarrum med undervisningsmaterial i privatekonomi http://www.kronofogden.se/4.225c96e811ae46c823f800010064.html

Interaktiva skrivtavlor fördelar och utmaningar(Skolverket)

http://www.skolverket.se/2.308/2.574/2.1028/skrivtavlor-1.13788

Data från Världsbanken för att jämföra ett stort antal länders utveckling

http://data.worldbank.org/swedish?cid=GPDsv_WDI

Gör gloslistor och träna glosor

Glosor i läxa? Här kan du som elev eller lärare lägga in dina egna glosor.
Du eller dina elever kan sedan öva på dessa genom att bli förhörd på olika sätt.

http://www.glosboken.se/

Källkritiska frågor uppstår spontant när eleverna publicerar sig på nätet, säger Årstaläraren Josef Sahlin Källkritiska frågor uppstår spontant när eleverna publicerar sig på nätet, säger Årstaläraren Josef Sahlin.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kolla_kallan/kallkritik/reportage/2011/klassbloggar-1.161351

CIA factbook

Fakta om alla länder i världen

Mattegenomgångar på youtube Mikael Bondestam, lärare i matematik och data vid Polhemsskolan i Gävle

Tankar bakom arbetssättet

webbmatte.se är ett gratismaterial i matematik för åk 6-9, samt matematik A på gymnasiet. Materialet för Grundkola åk 6-9 finns på åtta språk och Matematik A finns på tre språk. Materialet utgår från svenska med översättningar på de olika språken.

www.webbmatte,se

Hemslöjdens sida om slöjdtekniker

http://shr.acc.gcad.se/slojdtekniker.dsp

 

Kronofogdens lärarrum med undervisningsmaterial i privatekonomi

http://www.kronofogden.se/4.225c96e811ae46c823f800010064.html

Energimyndigheten På www.energikunskap finns grundläggande information om energi, riktad till åk 8 och uppåt. Där finns både nyheter, en faktabas

http://www.energikunskap.se/

Brottsrummet.se Varför finns det straff? Vem blir kriminell? Var går gränsen för våldtäkt? Brottsrummet.se är Brottsförebyggande rådets webbplats om brott och straff för elever och lärare. På Brottsrummet.se finns fakta om brott, tester, filmer och interaktiva övningar

Angeläget erbjuder nya metoder för att kombinera mänskliga rättigheter, eget skapande och digitalt lärande i olika ämnen. Vår årliga dvd är gratis och bland de mest beställda i Sverige. Nu lanseras även ett digitalt spel om mänskliga rättigheter för gymnasieskolan. Ett nytt sätt att lära, där fiktion och verklighet möts genom "detektivarbete" på elevernas hemmaplan - sociala medier.

http://www.angelaget.nu/

 

Kemi-centrum, Umeå universitet

kemi-resurs för lärare

Bibblan svarar

sök bland frågor och svar eller skicka in en fråga och få den besvarad. Gratistjänst.

Annas länkburkar. varje burk har ett ämnesområde

http://www.burkar.nu/

Roliga (bland annat medeltida) fonter: 

http://www.1001freefonts.com/medieval-fonts.php

Välj en font och sedan "custom preview" så kan man skriva några ord och klippa ut texten från skärmen istället för att installera typsnittet. Å, Ä och Ö finns inte men kan åstadkommas i ett ritprogram när du har klippt ut texten.

En wiki är en webbplats där alla kan skriva i gemensamma texter:

http://multimedia.skolverket.se/Kurser/Publicera/Upptack-Wikispaces/

Att använda Wikispaces för att samarbeta

 Länken går till en instruktion, som visar hur man gör

Berätta med film. - Instruktion för lärare

http://www.multimedia.skolverket.se/Kurser/Video/Rorlig-bild/

för SO-lärare Umeå kommun lägger ut kommun-statistik - även för andra kommuner. Bör kunna användas för elevers visualisering och analys.
www.umea.se/statistik

"Här hittar du aktuella rapporter och statistik som belyser kommunens utveckling inom olika ämnesområden. Du hittar också kartor över geografiska indelningar. I statistikdatabasen söker du själv fram bland uppgifter över Umeå, Umeåregionens kommuner eller några jämförelsekommuner till Umeå. Uppgifter finns också för stads- och kommundelsnivå"
http://www.umea.se/statistik

Om att piblicera film på youTube - instruktion för lärare och/eller elever.

gratis korsords-program

Skapa egna korsord om det ni studerar

http://www.eclipsecrossword.com/download.html

Www.matteguiden.se

Material för stöd i gymnasiematte

Www.matteguiden.se

 

Tidningarnas Telegrambyrå erbjuder material för skrivande. för lärare att hitta tips och material för språkvård

http://www.tt.se/ttsprak/

SO-rummet

ebbsidan drivs av Robert de Vries som är utbildad gymnasielärare inom historia, religionskunskap och samhällskunskap med många års erfarenhet som SO-lärare i Göteborg

En liten"simulator" för att undersöka räta linjens ekvation: y= kx + m
består av ett excelblad med diagram så att man ser vad som händer när man ändrar värdet på K och M. Egen konstruktion. Ladda gärna ner (högerklicka och "spara mål som...)och låt eleverna undersöka. Du kan säkert göra några uppgifter som visar det Du tycker är viktigt.Får spridas fritt i undervisninssyfte.Låt gärna mitt namn stå¨kvar i sidfoten

Google documents är ett sätt att kunna använda "molnet" d.v.s.att lagra och redigera fokument som man kan samtidigt delar med andra.

 

 

apa en bild av orden i en texl. Ju fler gånger ordet förekommer desto större blir bokstäverna

http://www.wordle.net/