Svantes pedagogiska länkar 4 - 6

uppdaterad senast:2020-03-23

Lättlästa böcker på engelska (förlaget Hegas)
webkameror som visar albatrosser
Minibladets frågesport om aktualiteter
Myndigheten för tillgängliga medier( Tips om lärrläst)
Faktablad om klimatet (Naturskyddsföreningen)
Källkritik för lärare (Skolverket)
Om barns rättigheter (ur.se)
Material för undervisning om sex och samlevnad (RFSU, klicka på "undervisning.)
Teskedsorden (om allas lika värde, Material för alla stadier)
Gratis skolmaterial (sammanställning av material från olika ställen
Konsumentverkets skolmaterial
Digitala stadsmuseet (Stockholm)
Trafiken i skolan (NTF)
Lyckoslanten (Swedbank)
aterial för undervisning om brandrisker(MSB)
för olika åldersgrupper
Samarbetsverktyg (mediacenter region Västerbotten)
Liten läsövning (egen produktion)
Lödöse museum kommer att låta en grupp leva på medeltida mat
Om digitalisering i förskola och skola (Skolverket)
Cecilia Vasa - nedladdningsbart radioprogram på 15 minuter(Sveriges radio)
Hjälp forskare att räkna stjärnor (Minibladet)
Natursidan.se(om att vara i och fotografera naturen.)
Jämföra texter - reflektera över lärande (lärares blogg)
Resurser för arbete med källkritik(Skolverket)
Lektionsförslag Trafiken i skolan (NTF)
Multiplikationsövningar(elevspel.se)
Mini-bladet - Nyheter, knep och knåp för barn(ett antal svenska tidningar)
Skaffa nyhets brev från Levande historia
Makerspace -- om att skriva för publik och skapa idéer.
 
Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå (Skolverket)
Nämnaren på Facebook (Nationellt centrum för matematikutbildning)
Bonden i skolan (LRF)
Skolforum i Stockholm 29-30 oktober
snabb-kurs om programmering(Skolverket)
Naturens kalender(om arter och årstidsväxlingar)
Ladda ner kommentarmaterial om digital kompetens(Skolverket)
Matglad, steg-för-steg-recept i gratisapp(hushållningssällskapet)
Berättarministeriet
tre ordböcker( svenska akademien)
Trafiken i skolan lektionsförslag
Nobel lärar-resurser
Mattestjärnan(bl. a. multiplikationsträning)
Digitala veckan, material(Skolverket)
matte för åk 4(mattecentrum, ideell förening)
Printable papers Skriv ut för att t. ex rita serier
Skrivartävling för åk 4 och fem (Biblioteken runt Umeå)
Nästan allt om sex(Västerbottens läns landstinng
artdatabanken (SLU)
Bilder, fria att använda(Wikimedia images)
Nationrllt centrum för matematikutbildning
Information om svenska fjällen( fjällsäkerhetsrådet)
matte för åk 4(mattecentrum, ideell förening)
<swepub - texter om didaktisk forskning(Libris nationella boksystem)
Stöttande skrivpedagogik med IKT-stöd ger bättre prestationer(skolverket)
Nya lättlästa böcker (myndigheten för tillgängliga medier)
Filmer som förklarar matematiska begrepp( Skolverket)
Säker användning av nätet ( skolverket)
Så kan ni ordna fjärr-indervisning (Skolverket)
Läromedel för specialundervisning
(specialpedagogiska skolmyndigheten)

Digitala forskarsalen, kyrkböcker och andra arkiv, abonnemang krävs( Riksarkivet)

Läs här om abonnemang

Landguiden( utrikespolitiska institutet)
It-användning och it-kompetens i skolan(Skolverket)
Integritet och säkerhet på nätet (Material av Skolverket)
Minibladet Nyheter på lätt svenska(olika svenska dagstidningar medverkar) sidor kan också läsas upp i olika tempo.
Lektionsbanken (Tips och material från förskola t.o.m. åk9)
Upphovsrättsguider (Skolverket)

Ett kritiskt perspektiv på skolans digitalisering(Skolverket)
Hat på nätet – hur tar vi upp det i skolan?(Skolverket
Så arbetar lärare med källkritik, hela grundskolan och gymnasiet(artiklar, Skolverket)
Elever från Norden visar hur de använder it i skolan
he European Schoolnet Academy( gratis fortbildning,. eu schoolnet)
Skolbibliotekens bidrag till skolans digitalisering
Bibblan guidar(Kollade länkar till hjälp att hitta pålitlig fakta, Minabibliotek.se)
Rektorer positiva till att använda Molnet( kan det bero på att det är gratis?)
Jag tycker att arbetsgivaren ska ha ett eget moln för att säkra informationen.
Kompetensutveckling i matematik( användning av digitala hjälpmedel, Skolverket)
Mattecentrum(gratis mattehjälp för alla åldrar. Finns i 28 städer i Sverige
LRE(learning resource exchange- utbyte av undervisnings material under europeiska skolnätet
Teknikspanarna(Teknikindustrin bidrar till projektet)
Lärare använder blogg
En bra berättelse om Förintelsen(Hedi Frieds sommar-program. HON VAR DÄR!(passa på att ladda ner medan det ligger ute)
Blogg där en åk 1 sparar sina arbeten
Så arbetar lärare med källkritik(artiklar, Skolverket)
SETT(scaninavian educational technology transfomation
Konferens och utställning om digital utveckling av skolan
Värdera digitala lärresurser(Skolverket)
Artikel om samarbetet mellan skola och IT-avdelning
Hitta läromedel - som passar i specialpedagogiska sammanhang (specialpedagogiska skolmyndigheten)
Att värdera digitala lärresurser (Skolverket)
Tankar om energi , material att använda i undervisningen (Naturskyddsföreningen)
Läs-&skrivportalen(om läsning och skrivning i alla ämnen, fortbildning) Skolverket
Statens medieråd( om källktitik, ungas digitala liv m. m.)
Läsa på internet kräver speciella förmågor(artikel - Skolverket)
Tips om lättläst( lektion.se)(du måste göra ett konto och logga in)
Språkundervisning i en digital tid (bra artikel - Skolverket
Netnanny -- fråga och diskutera med forskare angående unga och nätet (ett antal forskare under namnet "unga online)
Bilder på svenska fåglar
Berättarakademien( om muntligt berättande)
Mattecentrum - gratis matte-hjälp på nätet
Future Classroom Lab training courses( EU school net)
Att Läsa på Internet kräver speciella förmågor( Avhandling som konstaterar intressanta fakta)
Fortbildning om uppförande på nätet (Skolverket)

ebbmatte.se( framtagen av Stockholms stad)
Förklaringar av matematiska moment
finns på :

  • åtta olika språk för årskurs 6–9 och på
  • tre språk för gymnasieskolan
Glosboken.se(49 kr/månad, offert för skollicens) Gör gloslistor åt dig själv eller åt dina elever för att träna
Inför internet-veckan - lektion om vår medievardag(statens medieråd)
Om hur Internet fungerar, skrivet för ungdomar (punkt se)
Webbstjärnan - Ger lärare och elever ett enkelt sätt att publicera skolarbete(.se)
htSmart exchange (tips och material för Smartboard
Bonden i skolan(om matproduktion) LRF
Ett exempel på att, som lärare, använda en blogg som informations-spridare och/eller informations-behållare.

Ett text-producerande arbets-sätt

Artikel

Webb-plats


Bonden i skolan(om matproduktion)


Digitala muséer

Kolla källans idé-låda
(aktuella exempel för källkritisk diskussion)
Matematik: månadens problem, finns i olika svårighetsgrader(Nationellt centrum för matematikundervisning)
"Snappa handduk (liten utomhuslek - egen produktion
En liten rebus om sommarsånger(att fördriva en liten stund med) - egen produktion
Lathund i källkritik på internet (Kolla källan)

Bibblan svarar(ställ frågor till bibliotekarie

Om vattnets kretslopp Mittvatten.se) branchorganisationen "Svenskt Vatten")

Hur kan man förändra pedagogiken med Interaktiva skrivtavlor

Smart exchange (tips och material för Smartboard

Digitalt museum(På DigitaltMuseum kan du utforska 1 090 937 objekt och 23 utställningar från 24 olika museer och samlingar.)
Länkar om dyslexi
Specialpedagogiska skolmyndigheten (mycket hjälp för skolan)
SVENSKA AKADEMIENS ORDBOK
Barnens bibliotek (Boktips och lek med språk)
Information om adhd (Stockholms läns landsting)
gratismaterial för skolan(mest från myndigheter)
rescensioner av skol-appar
Visa film om förr - Filmarkivet
kapa bilder av text och ordens storlek beror på antalet förekomster av ordet. Wordle
guider om upphovsrätt i skolan (Skolverket)
Länkskafferiet - kollade lärresurser
Månadens matte-problen(Nationellt centrum för matematik-undervisning)
 
Finns det gratisbilder för undervisning och var kan man hitta dem?
IKT i matematikundervisningen
Skrivarskola(Göteborgsposten)
 
Många bra video-filmer att använda i umdervisningen. UrYLE:s arkiv.
Tips och material för att använda film i undervisningen - media och film i Västerbotten
Land-guiden - Upppdaterade fakta om länder.(Utrikespolitiska institutet)
Makete - om dramaturgi i berättande
fotofinnaren - bildbank för undervisning
Kemiska experiment - beskrivna av kemi-institutionen vid Umeå universitet
Ett exempel på att, som lärare, använda en blogg som informations-spridare och/eller informations-behållare.
Regler och förslag på fria bilder, som du kan använda, till exempel i undervisningsmaterial som du gör för att använda på smartboard
Skrivboken.nu är en samlingsplats med inriktning på berättande i olika former.
Jag försökte förgäves få förståelse för min tanke om ett utarbetat samarbete via nätet mellan lärarstuderande och elever i VFU-klasser. ppt om den tanken. Fler har samma tanke (se vidare Mattecoachen.se nedan)
Makete - om dramaturgi i berättande.

 

Svenska dagstidningar roch tidskrifter på Internet

Välkommen att chatta matte med oss! Mattecoachen.- Ett projekt där lärarstuderande till mattelärare svarar på wlevers frågor om matte. Drivs av KTH och kommunen kan anmäla sig och ge sina elever möjlighet att utnyttja tjänsten.
Göteborgspostens skivarskola - att skriva som en journalist, lite mycket text för elever. inspiration för lärare
Nationellt resurs-centrum för fysik(Lunds universitet - passar alla stadier

Lättlästa texter och lektionsförslag

ed programmet Kali från Jeff Weeks’ Topology and Geometry Software är det enkelt och roligt att rita symmetriska mönster. Kali är så lätt att rita i att det kan användas också av ovana datoranvändare.

Gör gloslistor och träna glosor

Glosor i läxa? Här kan du som elev eller lärare lägga in dina egna glosor.
Du eller dina elever kan sedan öva på dessa genom att bli förhörd på olika sätt.

http://www.glosboken.se/

CIA factbook

Fakta om alla länder i världen

 

webbmatte.se är ett gratismaterial i matematik för åk 6-9, samt matematik A på gymnasiet. Materialet för Grundkola åk 6-9 finns på åtta språk och Matematik A finns på tre språk. Materialet utgår från svenska med översättningar på de olika språken.

www.webbmatte,se

Hemslöjdens sida om slöjdtekniker

http://shr.acc.gcad.se/slojdtekniker.dsp

Annas länkburkar. varje burk har ett ämnesområde

http://www.burkar.nu/

Aktivitetsbanken Hitta lämpliga lekar förute eller inne-bruk http://www.aktivitetsbanken.se/wiki/Aktivitetsbanken:Alla_aktiviteter
Engelska visor och ram ramsor - UR

SO-rummet

ebbsidan drivs av Robert de Vries som är utbildad gymnasielärare inom historia, religionskunskap och samhällskunskap med många års erfarenhet som SO-lärare i Göteborg

Bibblan svarar

sök bland frågor och svar eller skicka in en fråga och få den besvarad. Gratistjänst.

Gratis övnings- och spel-program

http://www.wartoft.nu/program

tionellt centrum för fysik. Vänder sig till hela skolan från F-klass och uppåt. Många roliga tips och bra idéer. materialhttp://www2.fysik.org

 

Tidningarnas telrgrambyrå erbjuder material för skrivande. för lärare att hitta tips och material för språkvård

http://www.tt.se/ttsprak/

Google documents är ett sätt att använda "molnet" d.v.s.att lagra och redigera fokument som man kan dela med andra.

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&continue=https://docs.google.com/&followup=https://docs.google.com/<mpl=homepage

 

Berätta med film

http://www.multimedia.skolverket.se/Kurser/Video/Rorlig-bild/

ratis korsords-program

Skapa egna korsord om det ni studerar

http://www.eclipsecrossword.com/download.html

iSkapa en bild av orden i en texl. Ju fler gånger ordet förekommer desto större blir bokstäverna
Spara bilden som en fil eller klipp ut den från skärmen eller spara som bild.

http://www.wordle.net/